Reserveren

Op deze pagina kun je een reservering maken voor de kantine (boven) of jurykamer (onder). Reserveren is alleen nodig en mogelijk op maandag tot en met donderdag vanaf 18.00 uur.

  • Klik op de tijdseenheden van 30 minuten die je wilt reserveren. Als je een tijdsblok niet meer ziet staan, is deze al gereserveer
  • Voer de omschrijving van de reservering in
  • Voer je mailadres in
  • Voer de beveiligingscode in
  • Klik op Submit
  • Je ontvangt een mail ter bevestiging. Het gereserveerde tijdsblok is dan niet meer te boeken voor anderen.

Vaste vergaderdata:

  • Bestuur: eerste maandag van de maand vanaf 20 uur (jurykamer)

Vragen? Stuur een mail aan voorzitter@acw66.nl

Beveiligingscode:
security code
Vul beveiligingscode in:

Submit