Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk = een must

  • We geloven er bij ACW in dat de meeste leden graag een bijdrage leveren aan de club
  • Vrijwilligerswerk is belangrijk: alleen zo kan de club bestaan
  • Een goede inzet door vrijwilligers wordt gewaardeerd en gezien
  • Leden die zich onttrekken aan hun bijdrage geven we geen aandacht; het zou ten koste gaan van hen die fantastisch werk voor de club verrichten
  • Vrijwilligerswerk is leuk: je levert een bijdrage aan onze levendige club en je hebt contact met veel verschillende mensen!

Wat is de afspraak?

  • Ieder lid heeft de verplichting om 2 keer per jaar een vrijwilligerstaak te verrichten
  • Een lid dat verhinderd is moet zelf voor vervanging zorgen

Hoe werkt het?

  • Iedere groep is gekoppeld aan een vrijwilligerstaak (zie structuur)
  • De vrijwilligerscoördinator plant (ouders van) leden in voor de taken en informeert hen per mail

Doe jij al iets voor de club?

Wil jij iets doen voor de club? Stuur een mail aan voorzitter@acw66.nl, dan kijken we waar jouw betrokkenheid en talent ligt en waarmee jij de club en al onze leden kunt helpen.