Nieuwe penningmeester en Erwin van der Lee 25 jaar lid

Martin Delsman volgt Ruud van Raak op als penningmeester 

Tijdens de ALV droeg Ruud van Raak het stokje van penningmeester over aan Martin Delsman. Ruud heeft het penningmeesterschap acht jaar gedaan en zal zich blijven inzetten voor de club in zijn nieuwe rol van ledenadministrateur. Ruud: bedankt voor je inzet. Martin: Succes!


Erwin van der Lee 25 jaar lid

We mogen een nieuw lid van de Club van 25 verwelkomen: Erwin van der Lee. Erwin nam het certificaat voor zijn zilveren jubileum bij de ALV in ontvangst en was er zo verguld mee dat hij zich spontaan aanmeldde als lid van de kascommissie.