Regelingen-vergoedingen

Het bestuur van ACW heeft de volgende regelingen vastgesteld:

Studenten

Studenten die in een andere stad studeren en wonen zijn vaak niet in de gelegenheid om in Waalwijk te trainen. Zij kunnen lid blijven van de vereniging en af en toe mee trainen voor 1/3e deel van de normaal geldende contributie. Het oordeel van de trainer is hierbij doorslaggevend.

Contributie meerdere leden uit 1 gezin

Vanaf het 4e lid is het goedkoopste lid van het gezin gratis.

Blessure van een atleet

Vervelend dat je geblesseerd bent. Je kunt contact opnemen met onze sponsor Fysiotherapie Elegance.

Bij een langdurige blessure (langer dan 3 maanden) hoeft de atleet slechts 1/3e deel van de contributie te betalen.

Meld je blessure zo snel mogelijk per mail aan je trainer. Vermeld de aard van de blessure en het tijdstip van het begin van de blessure.

Ben je na 3 maanden nog geblesseerd? Stuur dan een e-mail aan je trainer. Hij of zij zal dan contact opnemen met de penningmeester zodat je contributie aangepast zal worden.

Laat ook weten hoe het met je gaat? We hopen dat je snel weer fit bent.

Vergoeding reiskosten wedstrijden

  • tot 50 km € 1,55 pp
  • van 50 tot 100 km € 3,25 pp
  • van 100 tot 200 km € 6,85 pp
  • boven 200 km in overleg en na toestemming bestuur

Deze vergoedingen gelden uitsluitend voor het vervoeren van atleten, trainers en begeleiders naar kampioenschappen en competitiewedstrijden die door de WO/TC zijn geselecteerd. De bedragen gelden per deelnemende atleet, trainer en begeleider.

Vergoeding inschrijfgelden wedstrijden

Voorafgaand aan ieder seizoen zal de WOTC wedstrijden aanwijzen die voor deze vergoeding in aanmerking komen. Hierbij valt te denken aan competitiewedstrijden, bovenregionale kampioenschappen, nationale circuitwedstrijden. Bij deelname van een wedstrijdatleet aan deze evenementen zal het inschrijfgeld door ACW’66 vergoed worden.

Bindingsbijdrage

Elk jaar wordt per lid een bindingsbijdrage beschikbaar gesteld. De bedoeling is dat bijdrage besteed wordt aan activiteiten die de binding van de atleten in een trainingsgroep, of in een groep atleten in het bijzonder versterkt. De groep, begeleider of trainer komt met een voorstel en een begroting. Na goedkeuring van het bestuur, worden de gelden ter beschikking gesteld. Er kan maar eenmaal per jaar een beroep gedaan worden op de bindingsbijdrage. Het is mogelijk de bindingsbijdragen in delen te besteden. De bindingsbijdrage per lid is vastgesteld op €3,25.

Atleten van zusterverenigingen

Atleten die op onze accommodatie willen trainen en lid zijn bij een andere atletiekvereniging die is aangesloten bij de atletiekunie. Kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van de accommodatie en materialen (materialen alleen tijdens trainingsuren). Er zal geen ondersteuning zijn van trainers. Het gebruik van de baan en materialen is op eigen risico, aanwijzingen van het kader ACW ’66 dienen opgevolgd te worden. De contributie zal, uitgaande van een gebruik van maximaal 2 keer per week, 1/3 van de voor zijn categorie geldende contributie bedragen. Indien dit meer dan 2x per week zal plaats vinden zal het bestuur in overleg met de atleet de hoogte van de contributie vaststellen. De atleet wordt geen lid van ACW.