Afmelden

Wil je je afmelden? We vinden het jammer dat je onze club gaat verlaten.

  • Bij afmelding na 1 november van het lopende jaar ben je verplicht de bondscontributie, plus eventuele kosten wedstrijdlicentie voor het volgende jaar te betalen
  • Na opzegging dient het lopende kwartaal nog betaald worden
Afmeldingsformulier