Jubileum Nordic Walking bij ACW’66.

Sinds 3 januari dit jaar bestaat deze afdeling van ACW’66  10 jaar, en daarom hebben wij dat herdacht tijdens een gezellig uurtje koffiedrinken na de wandeling.

Wij hebben ook wat oud leden uitgenodigd die om gezondheids redenen zijn moeten stoppen. Geheel onverwachts werd het super gezellig net een reünie.

In september 2005 is tijdens een kadervergadering besloten om te onderzoeken of een afdeling Nordic Walking bij ACW’66 haalbaar zou zijn.

Ik heb toen Wim van de Brule bereid gevonden om bij ons instructielessen te gaan geven, hij had al enige jaren ervaring opgedaan bij Attila in Tilburg met Nordic Walking.

Het ging toen zo goed dat wij na de eerste cursus in januari al in februari met twee cursussen zijn begonnen en ook een vrije loopgroep op maandagmorgen. Maar tijdens de Nationale Landelijke loopsportdag op 15 april die bij ons ACW’66 werd georganiseerd, bleek al dat Wim veel last van zijn heup kreeg. Het ging toen zo snel achteruit met zijn gezondheid dat hij al op 9 augustus aan de gevolgen van kanker is overleden, de verslagenheid was groot in onze groepen. Buiten de groep op maandagmorgen is er toen ook een groep op zaterdagmorgen gestart die door Jos Elshout begeleid wordt.

Jammer dat er bij gebrek van een gediplomeerde trainer geen cursussen gegeven kon worden wat dus ten koste ging en gaat van het ledenaantal.

Maar iedereen is welkom om eens te komen meelopen.

Piet Koot.