HELP

Wie heeft er zin om samen met mij de vrijwilligerskar te gaan trekken binnen acw. Ik ben nu een half jaar bezig en realiseer me dat dit alleen geen doen is. In het najaar zijn er een paar workshops die ons kunnen helpen om het vrijwilligers werk binnen acw nog leuker te maken zie de tekst hieronder.
De tijd die je kwijt bent, dat bepaal jezelf, welke taken dat bepalen we als team, maar elke hulp is welkom, kom en help mij om ACW nog leuker te maken.

Mail me: bestuur01@acw66.nl
Het traject Meer Vrijwilligers in Korte Tijd behelst het volgende:
Tijdens vier workshops worden gezamenlijk alle stappen gezet die nodig zijn om succes te hebben met het werven van vrijwilligers.
Iedere vereniging wordt vertegenwoordigd door twee of drie leden. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat die wekelijks 30 minuten besteedt aan werkzaamheden voor dit doel.
Tijdens de vier workshops wordt naast werving van nieuwe vrijwilligers ook aandacht besteed aan het behouden van vrijwilligers én het komen tot vrijwilligersbeleid.
Na het op deze wijze met succes werven van vrijwilligers wordt de aanpak door de vereniging bij voorkeur tot beleid verheven.
Er moet vanuit de vereniging bestuurlijk commitment zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de cursus. Deelname vergt ook inspanning.
De praktijk leert dat het traject best arbeidsintensief is, maar dat het resultaat gegarandeerd beter is dan de meest positieve inschattingen vooraf (vaak tientallen nieuwe vrijwilligers).
De cursus vindt plaats op een nader te bepalen locatie in de buurt van Tilburg/Den Bosch.
De data van de bijeenkomsten (in alle gevallen in de avond):
 Informatiebijeenkomst 9 september
 1e workshopbijeenkomst 30 september
 2e workshopbijeenkomst 4 november
 3e workshopbijeenkomst 2 december
 4e workshopbijeenkomst 16 december