Beleidsplan

Beste leden van ACW ‘66

 

Het bestaande beleidsplan was behoorlijk verouderd. Het nieuwe bestuur was nog niet toegekomen aan een nieuwe. Gelukkig heeft Eddy Stadwijk ons daarbij goed op weg geholpen. Door het maken van een nieuw beleidsplan hebben we nagedacht over hoe ACW er over 5 jaar uit zou moeten zien. Niet dat we nu alles anders gaan doen maar toch hebben besloten dat sommige zaken anders moeten. Belangrijkste doelstelling in het plan is het groeien naar 325 betalende leden. En een competitie ploeg bij alle leeftijdscategorieën. Daarnaast is het opzetten van vrijwilligers- en sponsorbeleid een belangrijk item.

Omdat we vinden dat iedereen binnen de vereniging zijn zegje moet kunnen doen, leggen we het beleidsplan 2014-2019 op onze site ter inzage en is via de secretaris (liefst digitaal) op te vragen. (secretaris@acw66.nl) Iedereen mag zijn commentaar geven. En iedereen zal te horen krijgen wat we met zijn of haar opmerkingen gedaan hebben. Op- en aanmerkingen kunnen gestuurd worden naar secretaris@acw66.nl.

De termijn sluit op dinsdag 30 september, daarna stellen we het beleidsplan vast.

Namens het bestuur

Antoine Span

beleidsplan ACW 2014-2019 versie 1.0