Randvoorwaarden trainen op de openbare weg

Het bestuur, de technische commissie en de looptrainers van ACW”66 hebben randvoorwaarden opgesteld om op een veilige en verantwoorde wijze op de openbare weg te kunnen trainen.

De randvoorwaarden vormen de leidraad, maar de looptrainers kunnen te allen tijde besluiten dat een training op de straat niet gewenst, verantwoord of veilig is. Een dergelijk besluit zal te allen tijde door bestuur en technische commissie worden gesteund.

De randvoorwaarden om veilig op de openbare weg te kunnen trainen zijn als volgt:

  • indien het tijdens de training donker is of wordt dient de loper zelf zorg te dragen voor een fluoriserend veiligheidshesje en minimaal één goed zichtbaar en deugdelijk lampje;
  • de loper dient fysiek in staat te zijn om de training op de openbare weg te volbrengen. De trainer bepaalt of de loper wel of niet fysiek in staat is om de training te volbrengen en besluit uiteindelijk of deze loper mee kan om buiten op de openbare weg te trainen;
  • de trainer bepaalt te allen tijde de route, training en trainingsvorm;
  • voor lopers die fysiek niet in staat zijn om op de openbare weg te lopen, dient een training aangeboden te worden op de atletiekbaan. In het geval slechts één trainer aanwezig is, zal uitsluitend getraind worden op de atletiekbaan;
  • de trainer kan te allen tijde besluiten om de training op de atletiekbaan te verzorgen en niet op de openbare weg te gaan lopen;
  • de weersomstandigheden dienen van dien aard te zijn dat veilig op de openbare weg getraind kan worden. Bij (natte) sneeuw, hagel, ijzel, vorst in combinatie met rijp, mist en (aangekondigde) onweersbuien wordt niet op de openbare weg getraind. Ook bij andere omstandigheden die het zicht verslechteren, kan niet getraind worden op de openbare weg;
  • de looproute dient veilig zijn: verkeersluw of vrij van gemotoriseerd verkeer, geen hoge snelheden van verkeer en goed verlicht;
  • per trainer kunnen maximaal 15 lopers mee op de openbare weg lopen; bij grotere aantallen moet dus een extra trainer mee;
  • indien één van de lopers tijdens de training geblesseerd raakt of anderszins niet meer fysiek in staat is om de training te vervolgen, keren alle lopers samen met de trainer direct terug naar de atletiekbaan.