Ereleden

Bij ACW zijn de volgende leden benoemd tot Ereleden en Leden van Verdienste. Dit zijn allemaal mensen die zich bovenmatig hebben ingespannen voor onze club en een geweldige staat van dienst hebben. Het bestuur wil deze mensen eren door ze hier te benoemen.

Ereleden

Bert Burgel, 09-11-1987
Theo Schreuder, 22-11-1989
Bert van Esch, 25-11-1991
Anton Verhoeven, 25-11-1991
Nico de zwager, 20-02-1995 (overleden op 15-09-2000)
Hans van Woerkens, 20-02-1995 (overleden op 29-7-2011)
Jan van der Schans, 14-02-2006
Machiel Voorzee, 24-02-2011 (tevens lid van verdienste)
Maaike London, 24-02-2011

Leden van verdienste

Piet van de Ven, 23-11-1993
Gerrit van Eck, 26-03-2003
Truus Joosten, 27-02-2007
Piet Span, 17-02-2009
Piet Koot, 25-02-2010
Derk-Jan Elshout, 08-03-2017
Erwin van der Lee, 08-03-2017
Gerard Joosten, 19-4-2023