8 juni start renovatie atletiekbaan

De afgelopen maanden is hard gewerkt om nog dit jaar de renovatie van onze atletiekbaan mogelijk te maken. Antoine en Piet Span hebben namens onze verenging samen met de Gemeente en een extern adviesbureau gezorgd dat de renovatie van de baan nu op korte termijn een feit is. Dank daarvoor!

De renovatie

Zoals reeds eerder al gemeld, bleek uit vooronderzoek dat de asfaltverharding onder het kunststof in slechte staat verkeerd. Als gevolg daarvan zal de asfaltlaag ook moeten worden vervangen. De Gemeente heeft eerder een budget van € 500.000,- ter beschikking gesteld voor de renovatie van de atletiekbaan. Als gevolg van de slechte staat van de asfaltlaag is het helaas niet mogelijk om al onze wensen te realiseren, maar toch zal er een zeer mooie en nieuwe atletiekbaan gerealiseerd gaan worden.

De werkzaamheden bestaan globaal uit het vervangen van de asfaltlaag, aanbrengen van een nieuwe kunststof toplaag, het uitbreiden van het kunststof kwart tot half segment bij het hoogspringen, het verwijderen van de gemeenschappelijke kogelstoot- en verspringaccomodatie, het aanpassen van de bestaande kogelsector, aanpassingen aan de verspringbaken en diverse andere kleine werkzaamheden.

Periode werkzaamheden

Op woensdag 7 juni zal op de atletiekbaan nog een avondwedstrijd worden georganiseerd. Aansluitend, op donderdag 8 juni, zal daarna gestart gaan worden met de renovatie. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind augustus zijn afgerond.

Vervangende locatie training

Van 8 juni tot en met eind augustus kan geen gebruik worden gemaakt van de atletiekbaan, het middenterrein of de grasvelden rondom de baan. Voor alle trainingsgroepen zal een vervangende trainingslocatie worden gezocht. Hiervoor zal op korte termijn via de trainers nog nader over worden gecommuniceerd.

Naar verwachting zal het clubgebouw tijdens de werkzaamheden wel het grootste deel van de tijd te gebruiken zijn.

Tijdens de werkzaamheden is het op geen enkel moment (ook niet na werktijd van de aannemer) toegestaan om de accommodatie te betreden. Ook op het moment dat een nieuwe asfaltlaag of nieuwe kunstoplagen zijn aangebracht, is het niet toegestaan om deze te betreden. Zowel het asfalt als het kunststof heeft geruime tijd nodig om uit te harden. De kans onherstelbare schade bij het betreden van de baan is groot.

Vragen of opmerkingen

Vanuit onze vereniging zullen Yves Vos en Kevin Joosten betrokken zijn bij de renovatie van de baan en met enige regelmaat contact hebben met de Gemeente, de directievoerder namens de Gemeente en/of de aannemer. Zij zullen proberen om jullie ook op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden. Heb je in de tussentijd toch vragen, dan kan je een e-mail sturen aan: kjoosten@acw66.nl.