ACW'66

Gedragscode

Gedragscode_voorlezenSportbeoefening en sportbeleving behoren prettig te zijn. Het bestuur van Atletiek Club Waalwijk ’66 (ACW ’66) heeft daarom deze gedragscode¬†opgesteld om duidelijk te maken welke omgangsvormen men wenst te zien binnen de eigen vereniging, maar ook in omgang met andere clubs en verenigingen.

Deze code beschrijft het doel, de uitgangspunten en een aantal specifieke gedragsregels.¬†Iedereen binnen ACW ’66: bestuursleden, (hulp)trainers, begeleiders en het vrijwilligerskader maar ook atleten en hun ouders/begeleiders dienen te handelen conform deze gedragscode.

Lees de gedragscode

Threesome