ACW'66

Contributie

Onderstaande contributiebedragen gelden vanaf 1 april 2017 en dienen per kalenderkwartaal te worden voldaan per automatische overschrijving.

De wedstrijdlicentie dient eenmaal per jaar te worden voldaan, tegelijk met de contributiebijdrage van het eerste kwartaal, en is geldig gedurende een kalenderjaar.

Het bedrag blijft ongewijzigd, ongeacht de ingangsdatum.

Voor langdurig zieken, geblesseerden en studentenregelingen dient contact met de penningmeester opgenomen te worden.

CategorieContributieWedstrijdlicentie Atletiekunie
Speedy's€17,85n.v.t.
G-atleten€ 22,95n.v.t.
Pupillen€ 33,00€ 8,00
Junioren€ 38,40€ 14,20
Jeugdloopgroep€ 36,15€ 14,05
Senioren/Masters/LAG€ 42,45€ 22,70
DFG/Trimgroepen€ 31,90n.v.t.
Nordic Walking€ 23,55n,v,t,
Inschrijfgeld (éénmalig)€ 17,95


Bankrekening
Rabobank Waalwijk Iban nr. NL87RABO0155801732
t.n.v. Penningmeester A.C. Waalwijk ‘66
Mina Krusemanstraat 5, 5142PS Waalwijk

Threesome